Medlemsmøte

Det er medlemsmøte 11 september kl 1900 Båthuset
Båt-opptak nærmer seg, å i år skal vi bruke truck. Det vil bli gitt informasjon rundt dette.

Velkommen

Vedlikehold

HSDA informerer om at det skal være hovedkontroll av strømanlegget i uke 27.
Strømmen vil i perioder være borte.

17 mai frokost

Styret i Holmestrand båtforening inviterer alle medlemmer med følge til frokost 0800.
Velkommen