Det innkalles herved til årsmøte i Holmestrand båtforening

Fredag 1. Mars 2019, kl. 19:00 på Båthuset.

Agenda i henhold til vedtekter, se vår hjemmeside.

Styrets sammensetning i 2018:

 • Roy Marthinsen, leder
 • Henning Langsrud, nestleder
 • Ivar Valset, kasserer og regnskap
 • Knut Erik Rasmussen, sekretær
 • Runar Lundhaug, styremedlem
 • Roar Mathisen, varamedlem
 • Bendik Farnes, varamedlem

Valgkomité 2018:

 • Lars J Teige
 • Per Lia

Valgkomiteens formann:

 • Lars Johan Teige
  Nordahl Rolfsens vei 7 B
  3085 Holmestrand
  94013101

 

Revisorer:

Tom Amundsen og Ove Kristiansen

Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende minst 7 dager før årsmøte.

 

Velkommen, Styret

BÅTOPPTAK HØSTEN 2018

Første opptak lørdag 22.september kl. 08.00

Siste opptak lørdag 13.oktober kl. 08.00

Priser for 2018

Under 24 fot      90,- pr. Fot
24 – 29 fot         100,- pr. Fot
30 – 33 fot         110,- pr. Fot
34 – 37 fot         120,- pr. Fot

Retningslinjer:

Rett til opplagsplass prioriteres på lik linje med tildelingsreglene for båtplasser i Holmestrand

Max båtstørrelse 37 fot eller 8 tonn (tørrvekt).

Først til mølla prinsippet gjelder fortsatt. Man må skrive seg på liste, listen blir stående inne på båthuset. Dørene åpner kl. 07.00. (det er ingen som får skrevet seg på listen før det).

Betaling må skje før båten blir tatt opp. Betaling med kort eller Vipps, dette gjøres i god tid på båthuset.

Du vil få et gult skilt som navn og tlf nr. skal noteres på og festes lett synlig på båten/krybba.

Det vil forekomme omrokkeringer på listen for å få plass til flest mulig båter. Ventetiden kan bli lang, så smør dere med tålmodighet. Alle som skal opp forplikter seg til å være tilgjengelige på kort varsel, da det plutselig kan bli din tur.

Ps. Det er kaffe og varme å få på båthuset.

Krybba må være i forsvarlig stand, og være klargjort når det er din tur, om ikke mister du din plass i køen. Leca blokker er ikke tillatt.

Alle båter blir spylt under vannlinjen, før de settes i krybba.

De som måtte prøve å sette opp sin båt på egen hånd før eller etter disse båt opptakene, vil bli satt på vannet igjen for eiers regning.

For opptak i Hagemann, kontakt Dunkebekk Vel v/ Pål Aulesjord –Tlf: 91703391 Mail: pal.aulesjord@gmail.com

Styret

HIPP HURRA, 100 år

Båtforening feirer 100 år torsdag den 21.06.2018

Bursdagen blir feiret med åpen hus mellom
kl 17.00 og kl 19.00 (Båthuset). Gratis kake og kaffe til de fremmøtte ☕

Det vil bli salg av jubileums T-skjorter til kr. 200,- pr. stk.

Vel møtt ☀☀

Mvh Styret

Parkeringsplassen/bobilplassene

Parkeringsplassen vil bli overlevert kommunen torsdag 24.05, og vi ber alle medlemmer om å respektere bobilplassene og heller parkere på ordinære plasser.

Ønsker alle en god sommer og en fin båt sesong .

Mvh Styre

Rydding av opplagsplassen

Hei

Minner om at alle båtene skal være fjernet fra opplagsplassen inne 17. Mai og at plassen skal være ryddet for opplagsutstyr og søppel senest 18. Mai.

Det blir dugnad på opplagsplassen onsdag 23.Mai kl.17:00

Styret