Styret informerer

Årsmøte Holmestrand båtforening 2024

Holmestrand Båtforening

kaller inn til Årsmøte 28.feb. kl 1900 på båthuset

Agenda

1. Godkjenning av innkaling

2. Godkjenning av dagsorden.

3. Valg av møteleder.

4. Valg av referent.

5. Valg av to representanter til å undertegne protokoll.

6. Årsberetning.

7. Regnskap 2023 og budsjett 2024.

8. Innkommende forslag

• Endring av vedtektene som omhandler innkallelse til §5 Årsmøtet

• Innkallelse til årsmøtet må skje på mail, samt forandringer, det vil være god service, og gi utenbygdsboende sjangs til å følge med

• Stemme må kunne gis med fullmakt

Det vil si at hver oppmøtte stemmeberettiget kan ha med inntil 2 fullmakter. Dette for å sikre at også utenbygdsmedlemmer med lang reisevei kan sikre sin stemme

• Årsmøter må gå digitalt i fremtiden.

9. Valg​

På valg 2022

o Nestleder                        2år

o Kasserer                          2år

o Styremedlem                  1år

o 2 stk varamedlemer      1år

10.  Valg av valgkomité for 2023.

Kontakt info til Valgkomiteens leder

Henning Langsrud tlf 91536924

Revisorer 2023

o Per Lia og Tom Amundsen.

Mvh Styret i Båtforeningen