Medlem

For å ha båtplass må man enten være medlem av Holmestrand båtforening, eller Holmestrand seilforening. Dette er en forutsetning for at vi kan drive havna i byen på vegne av kommunen, uten at vi behøver å sette ut innkjøp og tjenester på offentlige anbud. Medlemsavgiften innkreves sammen med båtplassavgiften, og fordeles på båtforeningen og seilforeningen etter hvor man er medlem.

De som ikke har båt i Holmestrand men allikevel ønsker å være medlem i vår forening, kan sende en e-post til oss, så tar vi kontakt. Holmestrand Båtforening