Styret informerer

Brannmann Terje Olsen kommer på medlemsmøtet 25okt!

Brannvern er noe som angår oss alle, og den 25. oktober har vi en unik mulighet til å lære mer om brannsikkerhet fra en ekte ekspert. Terje Olsen, med hele 34 års erfaring som brannmann, besøker oss for å dele sin kunnskap og erfaring om brannbekjempelse og slukking.

Terje Olsen er ikke bare en brannmann med lang erfaring, han er også en engasjert lærer som er dedikert til å sikre at samfunnet vårt er godt forberedt på brannhendelser. Han vil ikke bare snakke om teorien bak brannsikkerhet, men vil også gi oss praktiske demonstrasjoner utendørs. Dette er en fantastisk mulighet til å lære hvordan man bruker små slukkeapparater effektivt.

Dersom du har tenkt å kjøpe en brannslukker eller ønsker å forstå hvordan de fungerer, bør du absolutt delta. Terje vil ha slukkeapparater til salgs, og du kan få nyttige tips om hvilken type som passer best for ditt behov.

Vi ønsker å gjøre dette arrangementet så vellykket som mulig, så vi oppfordrer alle til å spre ordet. Jo flere som deltar, jo bedre forberedt blir samfunnet vårt på brannhendelser. Arrangementet vil vare omtrent en time, kanskje litt lengre, avhengig av spørsmål og diskusjoner.

Så marker datoen 25. oktober i kalenderen din og bli med oss for en lærerik og engasjerende kveld med Terje Olsen, en ekte brannmann og en vandrende skattkiste av brannsikkerhetskunnskap. Vi sees der!


Vi gleder oss til å ha Terje Olsen på besøk og håper på en flott og lærerik kveld!