Vedlikehold

Dette er gammelt nytt. Publisert den 20. juni 2019, kan være utdatert.

HSDA informerer om at det skal være hovedkontroll av strømanlegget i uke 27.
Strømmen vil i perioder være borte.