Styret informerer

Uvær og merking av båt

Uværet den siste tiden har gått utover båter i opplag, både de som ligger på land og de som ligger i vinterhavn.
Vi henstiller til alle som har båter stående på opplagsplassen, og i vinterhavn om å merke disse med navn og telefon nummer. Slik at det blir lettere å gi tilbakemelding om for eksempel skader, løs presenning eller annet.
Dere som bor utenbys, allier dere med en båtnabo, eller om dere har bekjente i byen om å ta en sjekk.
Vi er flere som tar en tur i havna når uværet står på, og det er frustrerende når vi oppdager at noe bør gjøres, og den aktuelle båten ikke er merket.

Vi ser også at mange i vinterhavn ikke fortøyer båten «skikkelig», dette kan medføre skader på bryggeanlegg og andre båter.