Styret informerer

Ta dere sammen!

Da er vi i gang nok en gang med å kaste søppel i olje konteineren. Det står tydelig på en plakat hva som hører hjemme i denne konteineren. For søppel står det en konteiner ved pir 11.
-HSDA