Styret informerer

Sommerskuta 11 August

Statsraad Lehmkuhl

Onsdag 11 August kommer sommerskuta til Holmestrand. Vi vet ikke eksakt tid, men blir på kvelden engang. Det hadde vært hyggelig om båtfolket i Holmedtrand tok turen ut, og fulgte den inn.