Styret informerer

Kompetansekrav – 50knop +

*Aprilsnarr*

Regjeringen har besluttet at det skal innføres et kompetansekrav for førere av fritidsbåter og vannscootere som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer
Holmestrand båtforening og holmestrand småbåthavn har besluttet at alle som fører et fartøy som kan oppnå hastigheter over 50 knop, må fremlegge kompetansebevis for å kunne få tildelt plass i Holmestrand Havn fra 2022

Kompetansebevis må fremlegges Daglig leder i Holmestrand småbåthavn (HSDA) før båtplasser blir utdelt

Spørsmål rettes til
Bernt Eriksen
Tlf 96171408
Mandag-Fredag 0900 – 1400