Styret informerer

Julebord

Påmelding til julebord rettes til Husverten. Frist er mandag 28 november.
Det taes forbehold om korona restriksjoner.
Hvis du er forkjølet, eller føler deg syk så hold deg hjemme.
kuvert er 400kr pr pers. Det blir servert julemat og drikke til maten. Drikke utover dette må medbringes selv.
PÅMELDING STENGT