Informasjon vårpuss

Dette er gammelt nytt. Publisert den 18. februar 2022, kan være utdatert.

Informasjon fra Holmestrand Småbåthavn

Det har kommet noen bestillinger på opptak til vårpuss. Vi setter ikke på vannet før vi er sikre på at det ikke blir noe nattefrost å snakke om. Tenker og håper at vi kan få på vannet i førsten av april.