Informasjon fra HSDA

Dette er gammelt nytt. Publisert den 28. oktober 2020, kan være utdatert.

STENGING AV VANN OG OPPTAK AV UTRIGGERE!
Vinteren nærmer seg selv om det er fin temperatur om dagen. Vi kommer til å stenge vannet i løpet av uke 46. Vi vil også den uka ta opp utriggere langs Weidemanns gate og i Hagemann pir 1 og 5.De som fortsatt ligger på plassene sine langs Weidemanns gate og pir 1 og 5 i Hagemann må fjerne de snarest.

Winterizing Your Boat Engine | BoatUS