Styret informerer

Informasjon fra HSDA

STENGING AV VANN OG OPPTAK AV UTRIGGERE!
Vinteren nærmer seg selv om det er fin temperatur om dagen. Vi kommer til å stenge vannet i løpet av uke 46. Vi vil også den uka ta opp utriggere langs Weidemanns gate og i Hagemann pir 1 og 5.De som fortsatt ligger på plassene sine langs Weidemanns gate og pir 1 og 5 i Hagemann må fjerne de snarest.

Winterizing Your Boat Engine | BoatUS