Facebook

Da er vår hjemmeside oppe igjen.

holmestrand-baatforening.no/
... See MoreSee Less

View on Facebook

Hjemmesiden er nede inntil videre. Vi håper å få den opp så raskt som mulig. Inntil videre følg med på vår Facebook side. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Til info:
Seilforeningen har utsett av seilbåter på Hakan fredag 26 april.
Det vil være begrenset med parkering muligheter på Hakan i perioden ifra torsdag 25 april kl 12:00 til fredag kl 18:00.
En stor mobilkran må ha tilkomst-vei inn til Hakan på torsdag og ut ifra Hakan på fredag samt plass for rigging av kran.
I forbindelse med båt utsett fredag ifra kl 07:00 til 18:00 vil det ikke være mulighet for parkering langs kai kanten og langs gjerdet mot trafikk havna.
Vennligst respekter skilting angående parkering.
Eventuelle spørsmål kan rettes til ansvarshavende mob 48380579
... See MoreSee Less

View on Facebook

Styret minner på at alle båter som ligger i opplag på opplagsplassen skal være satt ut til 17mai.
Husk å rydde skikkelig rundt plassen din etter at båten er satt ut.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Det innkalles herved til årsmøte i Holmestrand båtforening
Fredag 1. Mars 2019, kl. 19:00 på Båthuset.

Agenda i henhold til vedtekter, se vår hjemmeside.

Styrets sammensetning i 2018:
• Roy Marthinsen, leder
• Henning Langsrud, nestleder
• Ivar Valset, kasserer og regnskap
• Knut Erik Rasmussen, sekretær
• Runar Lundhaug, styremedlem
• Roar Mathisen, varamedlem
• Bendik Farnes, varamedlem

Valgkomite 2018:
• Lars J Teige
• Per Lia

Valgkomiteens formann:
• Lars Johan Teige
Nordahl Rolfsens vei 7 B
3085 Holmestrand
Tlf. 94013101

Revisorer:
Tom Amundsen og Ove Kristiansen
Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende minst 7 dager før årsmøte.

Velkommen, Styret
... See MoreSee Less

View on Facebook