Medlemsskap

Alle som har båtplass i Holmestrand må nå være medlem av enten båtforeningen eller seilforeningen. Dette er en forutsetning for at vi kan drive havna i byen på vegne av kommunen, uten at vi behøver å sette ut innkjøp og tjenester på offentlige anbud. Medlemsavgiften innkreves sammen med båtplass avgiften, og fordeles på båtforeningen  eller seilforeningen etter hvor man ønsker og være medlem.

De som ikke har båt i Holmestrand men som ønsker og være medlem i vår forening kan sende en Epost til vår adresse så tar vi kontakt.

 holmestrandbaatforening@gmail.com