Vedlikehold

HSDA informerer om at det skal være hovedkontroll av strømanlegget i uke 27.
Strømmen vil i perioder være borte.