Styret informerer

Holmestrand Båtforening

kaller inn til Årsmøte 26.feb. kl 1900 på båthuset.

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet, skal være i skriftlig form (brev eller mail) og må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet

Styremedlemmer som er på valg 2020

Styreleder                 2år

Sekretær                   2år

Styremedlem            1år

2 stk varamedlemer  1år

Forslag på kandidat til styret skal være innkommet senest en uke før valget.

Kontakt info til Valgstyrets leder er

Henning Langsrud tlf 91536924

Mvh Styret