Holmestrand Båtforening

Dette er gammelt nytt. Publisert den 6. februar 2020, kan være utdatert.

kaller inn til Årsmøte 26.feb. kl 1900 på båthuset.

 

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet, skal være i skriftlig form (brev eller mail) og må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet

 

Styremedlemmer som er på valg 2020

 

Styreleder                 2år

Sekretær                   2år

Styremedlem            1år

2 stk varamedlemer  1år

 

Forslag på kandidat til styret skal være innkommet senest en uke før valget.

 

Kontakt info til Valgstyrets leder er

Henning Langsrud tlf 91536924

 

Mvh Styret