Styret informerer

Utleie/bruk av båthuset


Styret har bestemt at utleie av båthuset er innstilt inntil videre.
Vi må alle gjøre vårt for å minske spredningsfaren av korona viruset.

I denne tiden skal ikke båthuset brukes til sosial sammenkomst.
Styret følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger, og vil komme tilbake med nærmere informasjon når båthuset kan brukes igjen.