Styret informerer

BÅTOPPTAK 2021


LES NØYE, DA VI I ÅR TILBYR NOEN BÅTER OVER 37FOT (PRØVEORDNING)

Første opptak er lørdag 25. september, andre opptak er lørdag 9. oktober.

Pga. Covid 19 er vi nødt til å følge kommunes og FHI sine smitteverns regler.1. Inngangspartiet blir delt opp i en inngang og en utgang, hovedinngangen blir brukt til INN og veranda døren blir UT.2. Det blir puljer på 5 stk. som slippes inn til listeskriving og betaling. (følg anvisningen inne)3. Det skal til enhver tid holdes 1 meter avstand til neste person.4. Det skal brukes antibac når du kommer inn i båthuset og når du forlater lokalet, antibacblir stående ved inngang og utgang.5. Hold deg hjemme hvis du er syk/har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans, muskelverk, sår hals med mer).

Første mann til mølla for båter opp til 12m (37f)

Vi har ca 8 plasser ledig til båter over 12m maks 14 tonn, her må du sende inn en søknad til Båtforeningen til Holmestrandbaatforening@gmail.com

Disse båtene vil bli tatt opp fredag 24 september. (Vi benytter dagen til andre båter også, ta kontakt hvis du ønsker å komme opp denne dagen)

Rett til opplagsplass prioriteres på lik linje med tildelingsreglene for båtplasser i Holmestrand

Dørene åpner kl.07.00. Husk og følg anvisningene til styret.

Det blir ført liste med Nr i kø. Navn. Fot. Tlfnr.

Betaling skjer enten med betalings kort (debet) eller Vipps.

Du vil få et skilt som navn og tlf nr. blir notert på, denne skal festes lett synlig på båten/krybba.
Det vil forekomme omrokeringer på listen for å få plass til flest mulig båter, ventetiden kan bli lang, VIKTIG at man setter av hele dagen.

Alle som skal opp forplikter seg til å være tilgjengelige på kort varsel, da det plutselig kan bli din tur.

Krybba skal være i forsvarlig stand, og være klargjort når det er din tur, om ikke mister du din plass i køen. LECA blokker er ikke tillatt.

Alle båter blir spylt under vannlinjen, før de settes i krybbe.

NB. Det er ikke lov å sette opp sin egen båt på eget initiativet før eller etter båt opptakene, båter bli satt på vannet for eiers regning.

Vi tar betalt 20kr for vaffel og 10kr for kaffe.

Betaling via Vipps 😊

NB! Husk å les Vilkår og Betingelser som følger med kontrakten.