Styret informerer

Båtopplag

Alle som fortsatt har båten sin i opplag.
Husk fristen 16. mai. Det vil påløpe et gebyr på kr 500,- per dag båten ligger over denne fristen. Dette vil bli fakturert båteier.
Spørsmål? ta kontakt på ‪93096189‬

Mvh HBF