Styret informerer

Båthuset er solgt (Aprilsnarr😁)

Holmestrand båtforening har i samarbeid med en av nye Holmestrands utviklere kommet frem til en enighet om salg av båthuset med tilhørende tomt for kr 19.5 millioner, det ligger også i avtalen at kjøper frigir tomt med plass til 400 opplagsplasser + Kai kran i Sande bukta. Dette er en avtale styreleder i Holmestrand båtforening har jobbet hardt å lenge for, og en viktig del av fremtiden til båtforeningen.
Vi har stengt kommentarfeltet da det har kommet inn alt for mange useriøse spørsmål, seriøse spørsmål kan stilles på tlf 948 33 557
Mvh styret i Holmestrand båtforening