Styret informerer

BÅT OPPTAK HØSTEN 2020

Første opptak er lørdag 26. september, andre opptak er lørdag 10. oktober.

Pga. Covid 19 er vi nødt til å følge kommunes og FHI sine smitteverns regler.

  1. Inngangspartiet blir delt opp i en inngang og en utgang, hovedinngangen blir brukt til INN og veranda døren blir UT.
  2. Det blir puljer på 5 stk. som slippes inn til listeskriving og betaling. (følg anvisningen inne)
  3. Det skal til enhver tid holdes 1 meter avstand til neste person.
  4. Det skal brukes antibac når du kommer inn i båthuset og når du forlater lokalet, antibac blir stående ved inngang og utgang.
  5. Hold deg hjemme hvis du er syk/har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans, muskelverk, sår hals med mer).

MAKS STØRRELSE PÅ BÅT ER 37 FOT

Rett til opplagsplass prioriteres på lik linje med tildelingsreglene for båtplasser i Holmestrand

Dørene åpner kl.07.00. Husk og følg anvisningene til båthuset.

Det blir satt opp liste som en person fra styret skriver ned Nr. Navn. Fot. Tlfnr.

Betaling skjer enten med betalings kort (debet) eller Vipps.

Du vil få et skilt som navn og tlf nr. blir notert på, denne skal festes lett synlig på båten/krybba.
Det vil forekomme omrokeringer på listen for å få plass til flest mulig båter, ventetiden kan bli lang, VIKTIG at man setter av hele dagen.

Alle som skal opp forplikter seg til å være tilgjengelige på kort varsel, da det plutselig kan bli din tur.

Krybba skal være i forsvarlig stand, og være klargjort når det er din tur, om ikke mister du din plass i køen. LECA blokker er ikke tillatt.

Alle båter blir spylt under vannlinjen, før de settes i krybbe.

NB. De som måtte prøve å sette opp sin båt på egen hånd før eller etter båt opptakene, vil bli satt på vannet igjen for eiers regning.

Vi har kaffe og vafler

NB! Husk å les Vilkår og Betingelser som følger med kontrakten.

Mvh

Holmestrand båtforening