Styret informerer

Årsmøte

Holmestrand Båtforening

kaller inn til Årsmøte 22.feb. kl 1900 på båthuset

Saker som ønskes behandlet, må være Styret i hende minst 7 dager før Årsmøte

På valg 2023

Leder                         2år

Sekretær 2år

Styremedlem                  1år

2 stk varamedlemer      1år

Kontakt info til Valgkomiteens leder

Henning Langsrud tlf 91536924

Revisorer 2022

Tom Amundsen og Ove Kristiansen

Mvh Styret