Årsmøte

Dette er gammelt nytt. Publisert den 7. februar 2022, kan være utdatert.

Holmestrand Båtforening

kaller inn til Årsmøte 23.feb. kl 1900 på båthuset

Saker som ønskes behandlet, må være Styret i hende minst 7 dager før Årsmøte

På valg 2022

Nestleder                        2år

Kasserer                          2år

Styremedlem                  1år

2 stk varamedlemer      1år

Kontakt info til Valgkomiteens leder

Henning Langsrud tlf 91536924

Revisorer 2021

Tom Amundsen og Ove Kristiansen

Mvh Styret