Det innkalles herved til årsmøte i Holmestrand båtforening

Fredag 1. Mars 2019, kl. 19:00 på Båthuset.

Agenda i henhold til vedtekter, se vår hjemmeside.

Styrets sammensetning i 2018:

 • Roy Marthinsen, leder
 • Henning Langsrud, nestleder
 • Ivar Valset, kasserer og regnskap
 • Knut Erik Rasmussen, sekretær
 • Runar Lundhaug, styremedlem
 • Roar Mathisen, varamedlem
 • Bendik Farnes, varamedlem

Valgkomité 2018:

 • Lars J Teige
 • Per Lia

Valgkomiteens formann:

 • Lars Johan Teige
  Nordahl Rolfsens vei 7 B
  3085 Holmestrand
  94013101

 

Revisorer:

Tom Amundsen og Ove Kristiansen

Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende minst 7 dager før årsmøte.

 

Velkommen, Styret