BÅTOPPTAK HØSTEN 2018

Første opptak lørdag 22.september kl. 08.00

Siste opptak lørdag 13.oktober kl. 08.00

Priser for 2018

Under 24 fot      90,- pr. Fot
24 – 29 fot         100,- pr. Fot
30 – 33 fot         110,- pr. Fot
34 – 37 fot         120,- pr. Fot

Retningslinjer:

Rett til opplagsplass prioriteres på lik linje med tildelingsreglene for båtplasser i Holmestrand

Max båtstørrelse 37 fot eller 8 tonn (tørrvekt).

Først til mølla prinsippet gjelder fortsatt. Man må skrive seg på liste, listen blir stående inne på båthuset. Dørene åpner kl. 07.00. (det er ingen som får skrevet seg på listen før det).

Betaling må skje før båten blir tatt opp. Betaling med kort eller Vipps, dette gjøres i god tid på båthuset.

Du vil få et gult skilt som navn og tlf nr. skal noteres på og festes lett synlig på båten/krybba.

Det vil forekomme omrokkeringer på listen for å få plass til flest mulig båter. Ventetiden kan bli lang, så smør dere med tålmodighet. Alle som skal opp forplikter seg til å være tilgjengelige på kort varsel, da det plutselig kan bli din tur.

Ps. Det er kaffe og varme å få på båthuset.

Krybba må være i forsvarlig stand, og være klargjort når det er din tur, om ikke mister du din plass i køen. Leca blokker er ikke tillatt.

Alle båter blir spylt under vannlinjen, før de settes i krybba.

De som måtte prøve å sette opp sin båt på egen hånd før eller etter disse båt opptakene, vil bli satt på vannet igjen for eiers regning.

For opptak i Hagemann, kontakt Dunkebekk Vel v/ Pål Aulesjord –Tlf: 91703391 Mail: pal.aulesjord@gmail.com

Styret