Parkeringsplassen/bobilplassene

Parkeringsplassen vil bli overlevert kommunen torsdag 24.05, og vi ber alle medlemmer om å respektere bobilplassene og heller parkere på ordinære plasser.

Ønsker alle en god sommer og en fin båt sesong .

Mvh Styre