Rydding av opplagsplassen

Hei

Minner om at alle båtene skal være fjernet fra opplagsplassen inne 17. Mai og at plassen skal være ryddet for opplagsutstyr og søppel senest 18. Mai.

Det blir dugnad på opplagsplassen onsdag 23.Mai kl.17:00

Styret