Medlemsmøte fredag 13. April Kl.1900 Båthuset

Holmestrand Båtforening minner om medlemsmøtet 13. april kl 1900 i Båthuset.

Tema for dagen er aktuell informasjon for våren 2018 fra båtforeningen og info fra HSDA ved Bernt
Vi serverer Idars hvalgryte.

Styret.