Årsmøte Holmestrand Båtforening

Det innkalles herved til årsmøte i Holmestrand båtforening

Mandag 5. Mars 2018, kl. 19:00 på Båthuset.

Agenda i henhold til vedtekter, se vår hjemmeside.

Styrets sammensetning i 2017:

Lars J Teige, leder
Henning Landsrud, nestleder
Ivar Valset, kasserer og regnskap
Knut Erik Rasmussen, sekretær
Runar Lundhaug, styremedlem
Roar Mathisen, varamedlem
Per Lia, varamedlem

Valgkomiteens formann:
Halvar R Larsen

Revisorer:
Tom Amundsen og Ove Kristiansen

Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende minst 7 dager før årsmøte.

 

Velkommen, Styret