Årsmøte Holmestrand Båtforening

Det innkalles herved til årsmøte i Holmestrand båtforening

Mandag 5. Mars 2018, kl. 19:00 på Båthuset.

Agenda i henhold til vedtekter, se vår hjemmeside.

Styrets sammensetning i 2017:

Lars J Teige, leder
Henning Landsrud, nestleder
Ivar Valset, kasserer og regnskap
Knut Erik Rasmussen, sekretær
Runar Lundhaug, styremedlem
Roar Mathisen, varamedlem
Per Lia, varamedlem

Valgkomiteens formann:
Halvar R Larsen

Revisorer:
Tom Amundsen og Ove Kristiansen

Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende minst 7 dager før årsmøte.

 

Velkommen, Styret

Julebord 2017

På grunn av sykdom, ser vi oss nødt til å utsette vårt tradisjonelle julebord til over nyttår.
Vi kommer tilbake med videre opplysninger.

Ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul

Julebord 2017

Som tradisjonen tro vil vi også i år arrangere julebord for medlemmene i Holmestrand båtforening

Det er plass til 45 stk. så første man til mølla gjelder. Prisen kr. 300,- pr stk dekker mat, drikke til maten og musikk. Drikke for resten av kvelden kjøpes i baren

Bindende påmelding inne 28.11 til
Gunn Mathisen tlf. 92098554 / gunnmathisen@icloud.com

Velkommen

BÅTOPPTAK HØSTEN 2017

Første opptak lørdag 23.september kl. 08.00

Siste opptak lørdag 14.oktober kl. 08.00

Priser for 2017

Under 24 fot: 80,- pr. Fot
24 – 29 fot: 90,- pr. Fot
30 – 33 fot: 100,- pr. Fot
34 – 37 fot: 110,- pr. Fot

Retningslinjer:

Max båtstørrelse 37 fot eller 8 tonn (tørrvekt).

Først til mølla prinsippet gjelder fortsatt. Man må skrive seg på liste, listen blir stående inne på båthuset. Dørene åpner kl. 07.00. (det er ingen som får skrevet seg på listen før det).

Betaling må skje før båten blir tatt opp. Betaling med kort, dette gjøres i god tid på båthuset.

Du vil få et gult skilt som navn og tlf nr. Dette skal noteres på og festes lett synlig på båten/krybba.

Det vil forekomme omrokkeringer på listen for å få plass til flest mulig båter. Ventetiden kan bli lang, så smør dere med tålmodighet. Alle som skal opp forplikter seg til å være tilgjengelige på kort varsel, da det plutselig kan bli din tur.

Ps. Det er kaffe og varme å få på båthuset.

Krybba må være i forsvarlig stand, og være klargjort når det er din tur, om ikke mister du din plass i køen. Leca blokker er ikke tillatt.

Alle båter blir spylt under vannlinjen, før de settes i krybba.

NB. De som måtte prøve å sette opp sin båt på egen hånd før eller etter disse båt opptakene, vil bli satt på vannet igjen for eiers regning.